Duyurular

Yabancı Çalışma İzni 2020 yılı İdari Para Cezaları

Yabancı Çalışma İzni 2020 yılı İdari Para Cezaları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere
her bir yabancı için
          10.812,00 TL
 Çalışma İzni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya            4.323,00 TL
 Çalışma İzni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya            8.650,00 TL
 Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen
bağımsız ve süresiz izinle çalışsan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene
her bir yabancı için
              719,00 TL

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.
Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARA
OFİSİMİZ