// Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

PROINFO DANIŞMANLIK

7 – 24 Destek |  Prosfesyonel Kadro |  Güncel ve Güvenilir Bilgi |  

TANITIM VİDEOMUZ
// proınfo danışmanlık

Hizmetlerimiz

Proinfo Danışmanlık, yabancı izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir. Proinfo her arandığında, hizmet verilen her konu ile ilgili uzman personelleriyle hizmetinize hazırdır.

Yabancı Personel Çalışma İzni

Yabancı Çocuk ve Yaşlı Bakıcı Çalışma İzinleri

Oturma / İkamet İzni İşlemleri

Yabancı Şirket Ortağı Çalışma İzni

E- İmza ve KEP Adresi Tahsis İşlemleri

Türk Vatandaşlığı

Yabancı Doktor Çalışma İzni

Yükseköğretim Denklik İşlemleri

Yabancı Sağlık Sigortası

Vize İşlemleri

İrtibat Bürosu Açılışı Başvurusu

// NEDEN PROINFO DANIŞMANLIK?

• 7 / 24 Destek
• Prosfesyonel Kadro
• Zaman Kaybını Önleme
• Güncel ve Güvenilir Bilgi

Proinfo Danışmanlık, yabancı izinleri yasa ve uygulama kurallarını çok iyi bilen güçlü uzman kadrosuna sahiptir. Proinfo her arandığında, hizmet verilen her konu ile ilgili uzman personelleriyle hizmetinize hazırdır.

Siz de vakit kaybetmeden bizimle iletişim geçin ve işlemleriniz hakkında danışmanlık alın.

+
Aktif İşlem
+
Tamamlanan Danışmanlık
+
Şirket
+
Yıllık Tecrübe

Bizimle çalışanlar ne dedi?

Emilia Clarke
Melis Saral
Ajans Başkanı
Şirketimiz için yabancı ortak işlemlerini Proinfo danışmanlığıyla hallettik. İlgi ve alakanız için teşekkürler.
Fatih Sönmez
Mühendis
Almanya'ya gitmek gerekiyordu ve doğal olarak vize almalıydım. Gözümde büyüyen iş sizin sayenizde hemen halloldu. Vize danışmanlığınız için teşekkürler
Ece Kalkan
Ev Hanımı
Ev işlerimize yardımcı olarak çalıştırmayı düşündüğümüz Finlandıyalı kadın için çalışma izni başvurularımızı A'dan Z'ye kusursuz şekilde hallettiler. Güvenilir firma.
Osama Kadiri
Suriyeli
Türkiye'de oturma iznimizi alamıyorduk. Sizin sayesinizde bu sorunu aştık. Tüm ekibinize gönülden teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle

Sık Sorulan Sorular

4817 sayılı Kanun kimleri kapsamaktadır?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Yabancıların çalışma izinleri hangi makam tarafından verilir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bilgi vermek koşuluyla;
· Ekonomi Bakanlığı (Serbest bölgelerde çalışacak yabancılara), Serbest bölgelerde görev yapacak yabancıların çalışma izinleri 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce verilmektedir.
· Yüksek Öğretim Kurulu (Üniversitelerde görev yapacak yabancı öğretim elemanlarına), Üniversitelerde görev yapacak akademik personelin çalışma izinleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında YÖK tarafından verilmektedir.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR:
Çalışma izin başvuruları yabancı şahısları çalıştırmak isteyen işveren, kişi veya kuruluşlarca yapılmaktadır. Başvuruların usul ve esasları Bakanlığın internet sitesinde detaylı olarak yer almakta olup, çeşitli sektörler itibarıyla ayrı ayrı hazırlanmış başvuru kılavuzlarımız da sitede yer almaktadır.

1-Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından yabancı şahsa bir referans numarası verilir. Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili PTT’den e-devlet şifresi alarak, söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur. Dış temsilciliğimiz kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğimize yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Yabancının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir. 

2-Yurtiçinden: Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapabilirler. İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde Bakanlığa teslimi zorunludur.

Çalışma izin başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan yabancılara ilişkin Bakanlığın kararı (İzin veya ret)  ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışından yapılan başvurularda sonuç, ilgili dış temsilciliğimize de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, yabancının başvuru yaptığı dış temsilciliğimize giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Dış temsilciliğimizce yabancı şahsın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın, Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?

alışma izin talebi reddedilen yabancılar için yeniden çalışma izin başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

// Sorunuzun cevabını bulamadıysanız

Bize Ulaşın

Adres:

Barbaros Mah. J.F. Kennedy Caddesi No: 34/19
Çankaya / Ankara ( Tunalı Hilmi Caddesi )

Telefon:

0312 419 97 00
0553 357 61 39
0552 357 61 40 (Rusça & İngilizce)
0553 357 61 39 (İngilizce)
0530 705 22 99 (Arapça)

E-posta:

info@proinfo.com.tr

// Bize ulaşın! Sorularınıza 7/24 cevap vermek için buradayız

Danışmanlık İhtiyacınız mı var?

HEMEN ARA
OFİSİMİZ