Duyurular

Çalışma izni verilen yabancılar ve işverenlerin dikkat edilmesi gereken hususlar

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILAR VE İŞVERENLERİNCE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

YURTİÇİ BAŞVURULARDA;
Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanunun “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27’nci maddesi uyarınca Bakanlıkça verilmekte olan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır.
Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izin bilgisi ;İçişleri Bakanlığı’na ve diğer ilgili kurumlara, elektronik ortamda iletilmektedir.

YURTDIŞI BAŞVURULARDA;
Yurtdışından ilgili konsolosluğumuz kanalıyla yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilen yabancılara ilişkin bilgiler Bakanlıkça elektronik ortamda ilgili konsolosluğumuzun bilgilendirilmesini teminen Dışişleri Bakanlığa, ayrıca Emniyet makamlarına ve diğer ilgili kurumlara anlık olarak bildirilmektedir.
Bu kapsamdaki yabancıların çalışma vizesi başvurusunu yapmış olduğu dış temsilciliğimize müracaat ederek, çalışma vizesini alarak ülkemize giriş yapması gerekmektedir.

YASAL ZORUNLULUKLAR:

  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi gereğince; yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere SGK tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.
  2. 4817 sayılı Kanunun 18/b maddesi gereğince; yabancı çalıştıran işverenler, yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere aynı Kanunun 21. maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır.
  3. Çalışma izinlerinin uzatılması başvurusu: Mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması zorunludur. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan uzatma başvuruları işleme alınmayacaktır.
  4. PTT kanalı ile İadeli/Taahhütlü olarak yabancının çalışacağı adrese gönderilecek olan çalışma izin belgesinin muhafaza edilmesi zorunlu olup, bu belgenin çalışma izni uzatım başvurularında ve izin iptal taleplerinde Bakanlığa ibrazı gerekmektedir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARA
OFİSİMİZ