Kısa Dönem İkamet İzni

// proınfo danışmanlık

Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancıda bir takım şartlar aranmaktadır. Bunlar;  yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, kanunun 7.  maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, istenilmesi, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesidir.

Kısa dönem ikamet izni alınabilecek durumlar  aşağıda sıralanmıştır:
 
1.Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar,

2.Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar,

3.Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar,

4.Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,

5.Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde     eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,

6.Turizm amaçlı kalacak yabancılar, (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.)

7.Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar,

8.Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,

9.Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,

10.Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar, (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)

11.Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar,

12.Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar. (Bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

Kısa dönem ikamet izni; veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurtdışında kalması veya yabancının hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması hallerinde verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler ise uzatılmaz.

// Bize ulaşın! Sorularınıza 7/24 cevap vermek için buradayız

Danışmanlık İhtiyacınız mı var?

HEMEN ARA
OFİSİMİZ