Öğrenci İkamet İzni

// proınfo danışmanlık

Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci ikamet izinleri ülkemizde her seviyede eğitim görecek yabancı öğrencilere verilmektedir.

İlk ve Ortaöğretim seviyesinde verilecek İkamet İzinleri Kanunun 39 uncu maddesindeki şartların yerine getirilmesi koşuluyla öğrenime başlanacak tarihten bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar birer yıllık süreyle verilmektedir. (Aile ikamet izni bulunan İlk ve Ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi(TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi(DUS) seviyelerinde eğitim görecek öğrencilere mevzuat yönünden bir engel bulunmaması ve öğrenci tarafından aksi talep edilmedikçe eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni verilmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarıyla (Erasmus+Programlar) kapsamında öğrenim ya da staj amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilere “Öğrenci İkamet İzni”; diğerlerine ise “Kısa Dönem İkamet İzni” düzenlenmektedir. (TÖMER) Türkçe eğitimi almak amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilere Kanunun 31 inci maddesine göre “Kısa Dönem İkamet İzni” (1) bir yılı aşmayacak şekilde ve her halükarda (2) iki defa verilmektedir. Öğrencilerin TÖMER amaçlı ikamet izni alırken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci ikamet izni başvuruları yurtiçinden yapılabilen başvurular içerisine dahil edilmiştir. İlerleyen dönemlerde öğrenci ikamet izni başvurularının doğrudan yurtdışından yapılması öngörülmektedir.5510 sayılı Kanuna göre öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde “genel sağlık sigortası” kapsamına girmektedirler. İkamet izni uzatma başvuruları ikamet izni bitim süresine 60 gün kala ve her halükarda ikamet izin süresi bitmeden valiliklere (il emniyet müdürlüklerine) yapılması gerekmektedir. Süresinde yapılmayan başvurularda kabul edilebilir bir mazeret sunulamaması durumunda öğrencinin sınır dışı edilmesi söz konusu olmaktadır.

Ülkemizde eğitim gören önlisans, lisans öğrencileri birinci yılın sonunda, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir. Özel Öğrenci kapsamında ülkemizde bulunan ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olan yabancılara durumlarını belgelemeleri koşuluyla “kısa dönem ikamet izni” verilmektedir. Okullarında azami öğretim süresini doldurduğu halde mezun olamayan ve sınavlara girme hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamayanların ikamet izni başvuruları “kısa dönem ikamet izni” kapsamında değerlendirilmektedir.
Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi ya da bu iznin sırf Türkiye’de kalabilmek amacıyla kullanıldığının anlaşılması halinde “Öğrenci İkamet İzni” valiliklerce resen iptal edilmektedir.

// Bize ulaşın! Sorularınıza 7/24 cevap vermek için buradayız

Danışmanlık İhtiyacınız mı var?

HEMEN ARA
OFİSİMİZ