Duyurular

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin Yenilenmesi

Yabancıların Çalışma İzinleri başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmış olup, uygulamaya geçilmiştir. Bu nedenle; Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın KEP hesabının bulunması zorunludur. Başvuruların elektronik imza yapılması zorunludur. Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün değildir. Konuya ilişkin mevzuat […]

Duyurular

Yabancı Çalışma İzni 2020 yılı İdari Para Cezaları

Yabancı Çalışma İzni 2020 yılı İdari Para Cezaları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.  Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için           10.812,00 TL  Çalışma İzni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya             4.323,00 TL  Çalışma İzni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya             8.650,00 TL  Kanunda öngörülen bildirim […]

Duyurular

Çalışma izni verilen yabancılar ve işverenlerin dikkat edilmesi gereken hususlar

ÇALIŞMA İZNİ VERİLEN YABANCILAR VE İŞVERENLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR YURTİÇİ BAŞVURULARDA; Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanunun “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27’nci maddesi uyarınca Bakanlıkça verilmekte olan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni sayılmaktadır. Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izin bilgisi ;İçişleri Bakanlığı’na ve […]

Duyurular

Yabancı Çalışma İzni 2020 yılı harç tutarları güncellendi

Yabancı Çalışma İzni  2020 yılı harç tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 1 yıla kadar (1 yıl dahil)  :  932,90 TL Süresiz Çalışma İzni      : 9.331,60 TL Bağımsız Çalışma İzni   : 9.331,60 TL Geçici Koruma Çalışma izin Belgesi  : 347,10 TL Değerli Kagıt Bedeli  : 110,00 TL Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 932,90 […]

Duyurular

Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Güncelleme tarihi 25 Eylül 2018 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak […]

Duyurular

Çalışma izin süresinin sona erme tarihinden 60 gün daha uzun süreli pasaport geçerlilik tarihi olmayan yabancılar Türkiye’ye giremeyeceklerdir.

1 Ocak 2015 itibarıyla çalışma izin süresinin sona erme tarihinden 60 gün daha uzun süreli pasaport geçerlilik tarihi olmayan yabancılar Türkiye’ye giremeyeceklerdir. Gereği bilgilerinize sunulur. As of the date January 1, 2015 foreigners whose passport validity are not 60 days longer than the expiration date of the work permit will not be allowed to enter/re-enter […]

HEMEN ARA
OFİSİMİZ