İkamet İzni Belgesi Harç Miktarları

// proınfo danışmanlık

İkamet İzni Belgesi Harç Miktarları

İkamet İzni Belgesi – Harç Miktarları
Yabancılara verilecek ikamet izni ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

210 sayılı Kanuna ekli “Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan yabancılar için ikamet izni belge bedelleri ; 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 55,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazete’de yayımlanan miktarlar söyledir;

İkamet izni (5035 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)    
1 aya kadar her gün için 13,30 TL (Bu tutar ilk ay için izin başına (24,80 TL)’den az, (126,70 TL)’den çok olamaz.)                                                                                                   
1 aydan sonraki her ay için 84,20 TL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet izninin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet izni harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 205,30 TL

// Bize ulaşın! Sorularınıza 7/24 cevap vermek için buradayız

Danışmanlık İhtiyacınız mı var?

HEMEN ARA
OFİSİMİZ