E-İmza Kep Adresi

// proınfo danışmanlık

E-İmza Kep Adresi Tahsisi

***Firmamız Yabancıların Çalışma İzni Başvurularında Bakanlığın zorunlu hale getirdiği Elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik posta adresi (KEP)alınması konularında müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara’da ikamet eden müşterilerimiz ofisimize gelerek Ankara dışında ikamet edenler ise vekalet yolu ile E-imza ve Kep işlemlerini tamamlayabilirler.

E-İmza ve KEP Adresi Tahsis İşlemleri

  • 2018 yılında Uluslararası işgücü genel müdürlüğünün çalışma izni politikalarında değişiklikler yapmıştır.
  • Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu mümkün olamayacaktır.

 

KEP hesabı Zorunluluğu

  • 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,
  • Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Elektronik İmza Zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur. Elektronik İmza hakkında detaylı bilgiye www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

KEP NEDİR?

Kep resmi yazışmaların elektronik oramda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir.

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ek olarak;

– Gönderi zamanı

– Gönderici ve alıcı kimlikleri

– Teslim edilme zamanı

– Okunma zamanı

– İçeriğin bütünlüğü ve hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

 

ELEKTRONİK İMZA NEDİR?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

// Bize ulaşın! Sorularınıza 7/24 cevap vermek için buradayız

Danışmanlık İhtiyacınız mı var?

HEMEN ARA
OFİSİMİZ