DUYURULAR » Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Güncelleme tarihi 19 Ağustos, 2016

ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIM BAŞVURULARI

HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinde; “Süresi sona erecek bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir” ifadesi yer almaktadır.

Ancak, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılırBu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda,  çalışma izni bulunan yabancıların süre uzatım başvurularında herhangi bir hak kaybına uğramamalarını teminen; ilgide kayıtlı Makam Onayı uyarınca; mevcut çalışma izni 16.08.2016 ile 30.08.2016 tarihleri arasında sona erecek yabancılara ilişkin çalışma izni süre uzatım başvuruları, en geç 31.08.2016 (bu tarih dahil) tarihinde e-başvurunun tamamlanması koşuluyla bu uygulamadan istisna tutularak kabul edilecektir.

Mevcut çalışma izni 31.08.2016 tarihinde ve daha sonra bitecek yabancılara ait çalışma izni uzatım başvurularının 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda öngörüldüğü üzere, en geç mevcut iznin bitim tarihinde e-devlet sistemi üzerinden tamamlanmış olması ve başvuru belgelerinin 6 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaşması gerekmektedir. Bu koşulları karşılamayan çalışma izni süre uzatım başvuruları reddedilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.